Antibodies

Megazyme Antibodies
Wed, 7 Apr, 2021 at 4:56 PM
JIM5 [Anti-Homogalacturonan] Antibody (AB-JIM5) Data Sheet
Tue, 21 Sep, 2021 at 12:23 PM
LM6 [Anti-1,5-α-L-Arabinan] Antibody (AB-LM6) Data Sheet
Tue, 21 Sep, 2021 at 12:23 PM
LM10 [Anti-Xylan] Antibody (AB-LM10) Data Sheet
Tue, 21 Sep, 2021 at 12:23 PM
LM11 [Anti-Xylan] Antibody (AB-LM11) Data Sheet
Tue, 21 Sep, 2021 at 12:24 PM
LM15 [Anti-Xyloglucan] Antibody (AB-LM15) Data Sheet
Tue, 21 Sep, 2021 at 12:24 PM
LM20 [Anti-Homogalacturonan] Antibody (AB-LM20) Data Sheet
Tue, 21 Sep, 2021 at 12:24 PM