α-Glucuronidase Assay Kit (K-AGLUA)

When using the α-Glucuronidase Assay Kit (K-AGLUA) for quantitative analysis what level of accuracy and repeatability can be expected?
Fri, 24 Sep, 2021 at 12:16 PM