α-Glucuronidase Assay Kit (K-AGLUA)

When using the α-Glucuronidase Assay Kit (K-AGLUA) for quantitative analysis what level of accuracy and repeatability can be expected?
Tue, 9 Aug, 2016 at 12:00 PM